• standaard

Nieuws

 • MILON CIRKEL 1 VERNIEUWD

  GROOT NIEUWS VOOR ONZE LOCATIE IN HULST. Milon Cirkel 1 wordt vernieuwd met ...

  Lees meer
 • Milon Premium Clubs

  TROTS LID VAN MILON PREMIUM CLUBS   Vanaf 1 november is Sportcentrum...

  Lees meer
 • Nieuwe groepslessen ClubJoy

  Vanaf 7 januari 2019 starten we weer met onze nieuwe groepslessen v...

  Lees meer
Meer nieuws

Privacy

Privacystatement

Sportcentrum Delta hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Omdat wij van Sportcentrum Delta willen weten wie je bent, wat je doelen zijn, wat je voortgang is en of er beperkende factoren zijn die voor de trainers van belang zijn om te weten, hebben we je persoonsgegevens nodig. Deze verzamelen we tijdens je proeftraining en bij inschrijving. Deze gegevens zijn vanaf dat moment puur voor medewerkers binnen onze organisatie te gebruiken. Sportcentrum Delta geeft geen persoonsgegevens aan derden tenzij daar een concrete aanleiding voor is zoals:

We registreren je gegevens in de ledenadministratie-software “Coach” teneinde je abonnement en betaling goed te regelen.
We registreren je gegevens in de software behorende bij de Milon Cirkel teneinde je een maatwerk trainingsprogramma te kunnen bieden en zicht te houden op je voortgang.
We registreren je gegevens in de software van “BodySupport” teneinde je een passend voedingsprogramma te bieden.
We registreren je gegevens in de software van “Clubplanner” zodat we je kunnen informeren over de gemaakte afspraken en  tijdig kunnen benaderen mocht je een tijdje niet geweest zijn of je afspraak hebben gemist.
We registreren je gegevens in “Klikschema” teneinde je een passend trainingsprogramma te bieden.
Tot slot is het voor ons van belang dat we steeds blijven werken aan onze kwaliteit. Daarvoor gebruiken we de enquête software “Best in Test” waarin je gegevens geregistreerd worden.

Uiteraard heb je altijd de mogelijkheid je gegevens zelf in te zien of zelfs aan te geven dat je niet meer wil dat we ze gebruiken voor één of meerdere doeleinden. 
Als lid ben je altijd zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van je contactgegevens. Ook bij wijziging van (mail)adres of andere gegevens ben je er zelf verantwoordelijk voor dat wij die kunnen verwerken in de verschillende programma’s waarmee we werken. 

 

Privacydossier

Sinds de komst van de AVG is aangekondigd hebben wij ervoor gezorgd op de hoogte te zijn van de wensen en plichten van onze organisatie. Er zijn informatiemeetings bezocht, literatuur gelezen en er is overleg geweest met collega-ondernemers en leveranciers.

Onderstaande leveranciers worden door Sportcentrum Delta gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens:

Milon Care – de software behorende bij de Milon toestellen. Hierin staan behalve je naam ook geboortedatum, gewicht en eventuele klachten. Deze gegevens dienen ertoe dat de trainers op de hoogte zijn van de voortgang, contact kunnen opnemen indien nodig en altijd zorgen voor een veilige, verantwoorden en uitdagende training voorzien van maatwerk begeleiding.

BodySupport – de software om voedingsplannen te maken. Hierin staan behalve je naam je mailadres, geboortedatum, gewicht en vetpercentage. Deze gegevens dienen ertoe dat de trainers op de hoogte zijn van de voortgang, contact kunnen opnemen indien nodig en altijd zorgen voor een optimaal voedingsprogramma voorzien van maatwerk begeleiding.

Coach – de software die ervoor zorgt dat we toegangscontrole hebben en incassobetalingen kunnen opmaken. Hierin staan behalve je naam ook je adresgegevens, e-mail en bankgegevens. Deze gegevens dienen ertoe dat we maandelijks de incasso kunnen doen en inzicht te hebben in de juiste verwerking daarvan. Deze software  staat op een computer die niet voor andere doeleinden gebruikt wordt en in contact komt met internet of email-programma’s.

Clubplanner – de software die ervoor zorgt dat we onze leden kunnen volgen en afspraken kunnen maken teneinde periodiek contact te houden met onze trainers en eventueel uitval te voorkomen. Hierin staan via een koppeling alle gegevens die ook in Coach staan en wordt een historie opgebouwd van afspraken.

Via een Coach Api worden de persoonsgegevens met Clubplanner gedeeld. Deze Api is op een manier afgeschermd dat deze via het internet enkel te gebruiken is volgens een veilig protocool (via een geldig SSLcerticicaat).

Onze medewerkers hebben toelichting gehad op de AVG. Er zijn richtlijnen uitgedeeld voor het werken met persoonsgegevens. Deze zijn hieronder leesbaar:
 

Het team van Sportcentrum Delta streeft ernaar:

 • Alleen dat te registreren van onze leden dat echt van belang is.
 • Persoonsgegevens worden niet zichtbaar voor anderen verwerkt. Dat wil zeggen dat Coach nooit zichtbaar voor derden op de PC draait, Clubplanner beveiligt is met een wachtwoord en iedere 10 minuten automatisch uitlogt, persoonlijke gegevens in de Milon Care op de Milonizer steeds onzichtbaar worden gemaakt voor derden.
 • Niet over leden te spreken in het bijzijn van derden. 
 • Geen persoonsgegevens van leden te verstrekken aan derden.
 • Zo min mogelijk over leden te schrijven (memoblok, e-mail).
 • Bewust te zijn van de eventuele risico’s die verbonden zijn aan het niet zorgvuldig omspringen met persoonsgegevens.

 

 

Nieuws

 • MILON CIRKEL 1 VERNIEUWD

  GROOT NIEUWS VOOR ONZE LOCATIE IN HULST. Milon Cirkel 1 wordt vernieuwd met ...

  Lees meer
 • Milon Premium Clubs

  TROTS LID VAN MILON PREMIUM CLUBS   Vanaf 1 november is Sportcentrum...

  Lees meer
 • Nieuwe groepslessen ClubJoy

  Vanaf 7 januari 2019 starten we weer met onze nieuwe groepslessen v...

  Lees meer
Meer nieuws